Fotovoltaika – vyplatí se tato investice?

fotovoltaika

Fotovoltaika je investice, která nabízí bezpečnost a větší energetickou nezávislost. Dá se použít téměř kdekoli, i když množství získané energie se bude lišit v závislosti na intenzitě slunečního záření. Fotovoltaika je způsob, jak ušetřit peníze a zároveň pečovat o životní prostředí. Přečtěte si o tomto úsporném systému více v našem článku.

fovoltaika

Proč je fotovoltaika výhodným řešením?

Využívání alternativních zdrojů energie, zejména solární energie, která je považována za nevyčerpatelnou a dostupnou pro všechny obyvatele planety je stále vyhledávanější a populárnější. Všechno je to způsobeno především kvůli výrazným klimatickým změnám a mezinárodnímu napětí, které způsobuje zvyšování cen fosilních paliv.

Fotovoltaika, její instalace a získávání solární energie je výhodným řešením pro firmy i jednotlivce. Umožňuje investorům výrazně snížit poplatky za energie a v některých situacích dokonce zcela upustit od nákupu elektřiny od externích dodavatelů. Fotovoltaika v dobách rekordních cen elektřiny umožňuje výrazně snížit fixní výdaje zatěžující rozpočet firmy či domácnosti. Ziskovost této instalace vyplývá také z možnosti prodeje přebytečné vyrobené energie, což generuje dodatečný zisk.

Kdy je možné stát se s fotovoltaikou energeticky soběstačným?

O tom, zda je možné stát se energeticky soběstačným, rozhoduje především výběr vhodného výkonu fotovoltaického zařízení a typ instalovaného systému. Výkon fotovoltaického zařízení by měl být přizpůsoben potřebě energie vypočtené na základě roční spotřeby energie v místě, kde má být fotovoltaika instalována. Je důležité, aby plně pokrývala spotřebu energie, čímž se co nejvíce snižuje potřeba nákupu elektřiny z externích zdrojů.

Při navrhování fotovoltaické instalace byste také měli pamatovat na to, že její výkon do značné míry závisí na faktorech, kterými jsou velikost plochy, na které jsou instalovány fotovoltaické panely, vystavení panelů slunci, také úhel sklonu panelů a možné zastínění povrchu panelu. Teprve poté, kdy množství energie vyrobené fotovoltaikou plně pokryje energetickou potřebu uživatele, můžeme mluvit o soběstačnosti. Staňte se soběstačným a svěřte instalaci fotovoltaického systému do rukou skutečných odborníků. Firma David Staněk je tvořena skupinou elektrikářů pohybujících se v elektrotechnickém sektoru. Naše služby jsou uplatňovány v oblastech výstaveb, rekonstrukcí, technickém poradenství, servisech i při revizích. Zajistíme pro vás instalaci fotovoltaiky, servis a optimalizaci tohoto systému, různé elektroinstalační služby, výměny pojistkových skříní a rozvaděčů či revize. Neváhejte se na nás obrátit ještě dnes.