PPC reklama a 7 veľkých výhod jej využívania

PPC reklama a 7 veľkých výhod jej využívania

PPC reklama je obľúbená forma online marketingu, ktorú využíva pomerne značné množstvo malých, stredných i veľkých podnikov. Princíp jej fungovania je založený na kľúčových slovách a frázach, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávacieho nástroja, keď niečo hľadájú, alebo chcú nieč zistiť. PPC reklama však býva často prehliadaná niektorými majiteľmi či manažérmi a to najmä staršou generáciou. Máte problém presvedčiť svojho šéfa či klienta o výhodách PPC reklamy? V našom článku vám uvádzame sedem silných dôvodov, prečo používať PPC reklamu.

Existuje veľa presvedčivých výhod PPC reklamy. Či už sa snažíte presvedčiť svojho nadriadeného alebo klienta o hodnote služby Google Ads (alebo Microsoft Ads), je potrebné pripraviť si presvedčivé argumenty a neodškriepiteľné fakty.

PPC reklama a 7 veľkých výhod jej využívania

Pre začiatočníkov v oblasti PPC reklamy:

  • Výsledky kampane sa dajú ľahko merať a sledovať
  • Funguje dobre s ostatnými marketingovými kanálmi
  • Ponúka rýchle výsledky
  • Kampaň je možné nastaviť a optimalizovať podľa vášho rozpočtu
  • Poskytuje množstvo ďalších užitočných údajov a dát o používateľoch a cieľovej skupine

PPC reklama môže mať zásadný – a pozitívny – dopad na väčšinu firiem a značiek. Ak nerobíte žiadny PPC marketing, pravdepodobne prichádzate o značné množstvo nových zákazníkov webu a teda potenciálnych zákazníkov. Potrebujete uviesť dôvody pre PPC reklamu? Tu uvádzame iba sedem silných výhod plynúcich z využívania PPC reklamy v rámci vášho marketingu.

1. PPC reklama pomáha dosahovať obchodné a marketingové ciele

Toto je často najpresvedčivejší dôvod na použitie PPC reklamy. PPC reklama vám pomôže dosiahnuť obrovské množstvo obchodných a marketingových cieľov. Zohráva dôležitú úlohu od samotného uvedenia vašej značky na trh až po úspešné oslovenie potenciálnych zákazníkov, či uskutočnenie internetového predaja. Jej výhodou v tomto smere je možnosť neustáleho sledovania plnenia cieľovej konverzie.

PPC reklama je výkonný nástroj, ktorý môžete prispôsobiť presne vašej cieľovej skupine zákazníkov. Výhodou PPC reklamy je schopnosť ovplyvniť cestu, ktorou sa uberajú vaši zákazníci od prvotného povedomia po štatút zákazníka. Bez ohľadu na súbor identifikovaných cieľov je možné PPC kampane nastavovať efektívne. Vďaka konkrétnym cieľom, samotnému cieleniu a množstvu poskytnutých údajov sú výsledky pre mnohých veľmi úspešné a zároveň sa dá ľahko zistiť, či kampaň funguje alebo nie.

2. PPC kampaň je možné merať a sledovať

Hlavnou výhodou PPC reklamy spustenej cez Google Ads je, jednoduché sledovanie a merateľnosť výsledkov. Jednoducho použijete nástroj Google Ads v kombinácii s Google Analytics. Uvidíte podrobnosti o vysokej úrovni výkonu vrátane zobrazení, kliknutí a konverzií (na základe definovaných obchodných cieľov).

Štatistiky sú ľahko dostupné a ukazujú, akú výkonnosť dosahujú vaše kampane a aký druh prenosu a výsledky vedú k vášmu rozpočtu. V prípade iných reklamných a marketingových kanálov nie je jasný obraz o pripísaní rozpočtu priamym výsledkom.

Keď odkazujete vašu PPC kampaň na konkrétne vstupné stránky a sledujete ju pomocou nástroja Google Analytics, môžete vidieť, čo ste utratili a aké výsledky kampaň priniesla z hľadiska vašich konečných cieľov. Žiadna reklama na billboarde alebo v časopise sa takýmto predajom nevyrovná.

Aby ste zaručili čo najlepší výsledok vašej PPC kampani, je vhodné ju skombinovať aj s efektívne nastavenou optimalizáciou. Aby ste dosiahli úspešnú SEO optimalizáciu, môžete využiť rôzne online SEO nástroje na analýzu vašej stránky, kľúčových slov alebo iných údajov, ktoré okrem SEO úzko súvisia aj s PPC reklamou. Pri SEO optimalizácií je tiež potrebné dbať napríklad na kvalitný obsah s dôrazom na SEO a tiež vyvarovať sa rôznym chybám pri tvorení článkov na vašom webe.

3. Rýchly začiatok

Aj keď ste v PPC reklame o desať rokov pozadu za svojimi konkurentmi, s trochou optimalizácie sa môžete rýchlo rozbehnúť. Na rozdiel od procesu SEO optimalizácie, ktorý často vyžaduje veľa času a pozornosti, aby ste dosiahli rovnaké pozície, PPC reklama v Google Ads účinkuje už v priebehu niekoľkých minút od spustenia.

V porovnaní s inými kanálmi, ako sú e-mail či sociálne siete máte výhodu zacielenia na ľudí mimo tých, ktorí už vašu značku poznajú. Nie ste obmedzení na svojich existujúcich sledovateľov alebo zoznamy zákazníkov.

PPC vám umožní rýchlo obsadiť širokú sieť a nájsť nových potenciálnych zákazníkov. Väčšina práce sa navyše robí v rámci reklamnej platformy PPC – od prieskumu cez zostavenie kampane až po vytvorenie reklám. Môžete sa tak rozbehnúť rýchlo a s minimálnym zapojením, okrem pomoci s nastavením sledovania konverzií a akýchkoľvek požadovaných vstupných stránok.

4. Máte všetko pod kontrolou

Aj keď existuje niekoľko alternatív týkajúcich sa predvoleného nastavenia kampane, nakoniec máte kontrolu nad širokou škálou možností ako osloviť potenciálnych zákazníkov. Začína sa to kľúčovými slovami alebo umiestneniami, na ktoré sa rozhodnete zacieliť a tým, aké konkrétne ich chcete byť.

Ak chcete začať od začiatku, máte tiež veľkú flexibilitu rozpočtu. Môžete si nastaviť vlastný reklamný rozpočet a cenové ponuky. Môžete si sami zvoliť, akú sumu ste ochotní minúť (vo väčšine prípadov však musíte platiť minimálne na úrovni trhovej sadzby). Ak uvidíte pozitívne výsledky, môžete ich okamžite zväčšiť. A ak si chcete dať prestávku, kedykoľvek môžete pozastaviť a zastaviť výdavky na svoju reklamu.

Takéto niečo sa dá urobiť s inými marketingovými kampaňami len veľmi ťažko. Pri PPC reklame tak máte jedinečnú výhodu a flexibilitu rozpočtu, aby ste sa mohli rýchlo pohybovať, keď je to potrebné alebo požadované alebo naopak spomaliť. Aukcia Google Ads a použitý algoritmus majú posledné slovo o tom, kde budú vaše reklamy umiestnené a čo v porovnaní s konkurenciou utratíte.

Zladenie relevancie medzi vašimi vstupnými stránkami a kľúčovými slovami a textom reklamy vám môže ublížiť alebo pomôcť. Dobrou správou je, že máte flexibilitu na rýchle úpravy a optimalizáciu, keď sú vaše reklamy v prevádzke, a každý deň tak môžete otestovať novú stratégiu.

5. PPC reklama výborne funguje s inými marketingovými kanálmi

Obsahový marketing ovládol svet digitálneho marketingu a plánovanie či správne načasovanie obsahu sú dnes vo väčšine firiem normou. Vďaka investíciám do výroby originálneho a jedinečného obsahu, ktoré podporia nákupný cyklus zákazníkov a vytvoria si pozíciu lídra v premýšľaní, je Google Ads motorom, ktorý môže návštevníkov priviesť k obsahu rýchlejšie a zvýšiť návratnosť investícií do obsahu.

PPC a SEO optimalizácia fungujú dobre, pretože dojmy a príležitosti na prenos sú často pre rovnaké publikum – ľudí používajúcich Google na vyhľadanie informácií, služieb alebo produktov. PPC reklama je ideálna aj v prípade, ak zvažujeme sústrediť sa na lokálne SEO.

Údaje o výkonnosti zobrazení, kliknutí a konverzií zo služby Google Ads môžu poskytnúť vynikajúci prehľad a smerovanie podľa jednotlivých kľúčových slov pri určovaní priorít v oblasti SEO optimalizácie. Na druhej strane, údaje o organickom výkone a stratégia SEO môžu tiež PPC reklame poradiť, ak sú tieto údaje k dispozícii. To všetko pomáha zosúladiť sa s marketingovou stratégiou a zaisťuje zvýšenie efektívnosti a dosiahnutie konečných obchodných cieľov. Pri úspešnej PPC kampani zohráva úlohu aj relevancia vášho webu. Tú zaručíte rôznymi SEO technikami, ale tiež budovaním relevantných spätných odkazov.

Remarketing v službe Google Ads predstavuje vynikajúci spôsob, ako udržať pozornosť návštevníkov webu bez ohľadu na to, ako ho našli. Remarketingové reklamy sa zobrazujú ľuďom, ktorí navštívili váš web a opustili ho. Sú založené na konkrétnych pravidlách alebo publiku, ktoré vyberiete.

Ak nič iné, remarketing môže byť skvelým miestom na začatie prevádzkovania PPC kampaní. Je tiež lacnejší a nižší v zúžení ako kroky na zvýšenie povedomia o značke spojené s reklamami. Existujú aj iné prípady, keď PPC môže pomôcť poskytnúť údaje alebo alternatívu k tradičným činnostiam priameho marketingu.

PPC možno tiež priamo porovnať s tradičnou poštou s nákladmi na zobrazenie a konverziu. Ak sa môžete posunúť od drahšieho tradičného marketingu k metódam, ktoré poskytujú údaje v reálnom čase a majú lepšie sledovanie, môže to byť veľká výhoda.

6. Neuveriteľné možnosti zacielenia

Mnoho inzerentov využíva v službe Google Ads viacvrstvový prístup, aby otestovali a zaistili úplné pokrytie v sieťach a typy zacielenia, ktoré môžu získať značke reputáciu. Siaha od zacielenia na kľúčové slová cez textové reklamy až po zobrazovanie reklám prostredníctvom remarketingu na základe ich predchádzajúceho správania alebo zamerania na demografické údaje konkrétneho publika v reklamnej sieti.

Testovaním a vyskúšaním kombinácie môžete zaistiť využitie celého rozsahu služby Google Ads a získanie čo najväčšieho počtu zobrazení pri súčasnom zameraní na používateľov vo vašom potenciálnom publiku. Keď sa vrátime k obchodným cieľom – môžete si tiež pozrieť, čo dosahuje najlepšie výsledky a nastaviť vzájomné porovnanie rôznych metód zacielenia a očakávaní, pokiaľ ide o ceny za kliknutie a ceny za akvizíciu.

Najväčšou výhodou dostupných možností zacielenia PPC je nakoniec to, že ste schopní osloviť ľudí, ktorí ešte nie sú vo vašom publiku, ako aj tých, ktorí boli vystavení vašej značke. Máte veľa možností, ako širokú sieť chcete odhodiť.

7. Bohatstvo marketingových údajov

Aj keď je v Google Ads priamo k dispozícii mnoho údajov a informácií o výkone, hodnota získaných informácií ide nad rámec výkonu PPC. Údaje o dojmoch, kliknutiach a konverziách pre každé kľúčové slovo môžu byť použité na poradenstvo v oblasti stratégií SEO optimalizácie a marketingového obsahu.

Okrem toho môžete použiť zabudovaný nástroj na plánovanie kľúčových slov a plánovací nástroj na zobrazenie miest, kde je vaše publikum. Prostredníctvom nástrojov tretích strán, ako sú napríklad SpyFu, KeywordSpy a iSpionage, môžete tiež vytvoriť krížový odkaz na to, kde je vaša konkurencia, a vytvoriť si taký pevný profil toho, proti čomu stojíte, a aký podiel na trhu môžete získať. Navyše si stále môžete manuálne pozrieť výsledky vyhľadávania a získať tak prehľad o tom, čo používateľ uvidí.

Zhodnotenie: Prečo by ste mali využívať PPC?

PPC reklama sa ukázala ako spoľahlivý a výnosný kanál pre tony spoločností v rámci B2B, B2C, pre neziskové organizácie a ďalšie spoločnosti, ktoré hľadajú rýchly a kvalitný prenos a konverzie.

Vzhľadom na všetky výhody, ktoré PPC ponúka, existuje len malé riziko pri jej testovaní, aby sa zistilo, kam dokáže posunúť spoločnosť a ako dokáže získať množstvo cenných údajov, pomocou ktorých bude možné informovať ďalšie marketingové a optimalizačné úsilie.