Víte co je to personalizace reklam a čemu slouží?

Víte co je to personalizace reklam a čemu slouží? - 2

Význam slova personalizace by se dal podle slovníkového výkladu přeložit jako zosobnění, avšak jelikož je personalizace novým slovem, které je odvozeno od anglického výrazu Personalization, zatím se jeho reklamní podoba ve slovníku cizích slov nenachází. Personalizace reklamy je přizpůsobení služby, nabídky či zobrazování produktu takovým stylem, jaký vyhovuje konkrétním skupinám či jednotlivcům. Personalizace je tak stále využívanější a velmi důležitým nástrojem v marketingu.

Víte co je to personalizace reklam a čemu slouží? - 3

K čemu slouží personalizace reklam?

Personalizace reklam jako zobrazení konkrétní nabídky či přizpůsobení produktu nebo služby, je nastavována a generována tak, aby vyhovovala konkrétním jednotlivcům. Nejčastější využití personalizace reklam je z důvodu zlepšení spokojenosti zákazníků, pro navýšení konverzního poměru při prodeji v rámci digitálu, pro zlepšení metrik web-stránek, a také zlepšení marketingových výsledků a na lepší přizpůsobení reklamy.

Personalizace reklamy je klíčová pro sociální sítě, odkud úspěšně pronikla do téměř všech digitálních médií. Díky personalizaci reklam dostává uživatel relevantní informace či výsledky vyhledávání, a také je zefektivnění komunikace, která, zdá se, díky personalizaci probíhá osobnější.

Získáním technických, kontextových, behaviorálních a jiných údajů o uživateli je dosaženo personalizace, která dále ovlivňuje obsah a reklamy, které uživatel uvidí.
Pokud například uživatel na internetu vyhledává určitý produkt či službu, případně navštíví webstránky či e-shopy, na kterých je daný produkt dostupný, automaticky mu budou generovány ve vyhledávání podobné produkty, i pokud produkt napoprvé nenakoupí. Časté jsou zejména bannerové reklamy, které zobrazují konkrétní produkty na několika místech i při běžném prohlížení webového obsahu. Díky personalizované reklamě tak vzniká mnohem větší šance, že potenciální zákazník produkt nakoupí nebo si objedná nabízenou službu, nakolik existuje předpoklad, že o produkt má zájem, a také se bude s reklamou setkávat častěji. Personalizace reklam je tak jednou z nejúčinnějších forem zefektivnění kampaní či online reklam.

Víte co je to personalizace reklam a čemu slouží? - 4

Kde se můžete s personalizací reklam setkat?

S personalizací reklam se nejčastěji můžete setkat na webu, v e-shopech, v různých aplikacích, v takzvaných feed, vyhledávání na Google, Facebooku či na YouTube, ale iv e-mailingu či při digitálních televizích, jako například Netflix či HBO Go a mnoha jiných.

Všechny tyto portály využívají při personalizaci reklam takzvané prediktivní přizpůsobení, které by se dalo nazvat i jako schopnost předvídání potřeb či přání zákazníků a jejich potřebám následně přizpůsobit nabídku či vhodný způsob komunikace.

Díky vhodně nastavené personalizaci reklam pro vybrané produkty je tak možné mnohem lépe oslovit cílovou skupinu a potencionálních zákazníků, protože je předem jasné co vyhledávají a co je zajímá. Personalizaci reklam je doporučeno kombinovat i s PPC kampaněmi či SEO marketingem, jejichž kombinací lze získat zajímavé výsledky již v poměrně krátkém čase. Pokud je reklamní kampaň vhodně personalizovaná na určitou skupinu uživatelů, díky získaným datům lze efektivně zaměřit i PPC reklamy a vytvořit vhodné bannerové online poutače, které produkt v očích klienta zatraktivní i po vizuální stránce.