Viete čo je to personalizácia reklám a na čo slúži?

Viete čo je to personalizácia reklám a na čo slúži? - 2

Význam slova personalizácia by sa dal podľa slovníkového výkladu preložiť ako zosobnenie, avšak nakoľko je personalizácia novým slovom, ktoré je odvodené od anglického výrazu personalization, zatiaľ sa jeho reklamná podoba v slovníku cudzích slov nenachádza. Personalizácia reklamy je prispôsobením služby, ponuky či zobrazovania produktu takým štýlom, aký vyhovuje konkrétnym skupinám či jednotlivcom. Personalizácia je tak čoraz využívanejším a veľmi dôležitým nástrojom v marketingu.

Viete čo je to personalizácia reklám a na čo slúži? - 3

Na čo slúži personalizácia reklám?

Personalizácia reklám ako zobrazenie konkrétnej ponuky či prispôsobenie produktu alebo služby, je nastavovaná a generovaná tak, aby vyhovovala konkrétnym jednotlivcom. Najčastejším využitie personalizácie reklám je z dôvodu zlepšenia spokojnosti zákazníkov, pre navýšenie konverzného pomeru pri predaji v rámci digitálu, pre zlepšenie metrík web-stránok, a tiež zlepšenie marketingových výsledkov a na lepšie prispôsobenie reklamy.

Personalizácia reklamy je kľúčová pre sociálne siete, odkiaľ úspešne prenikla do takmer všetkých digitálnych médií. Vďaka personalizácii reklám dostáva užívateľ relevantné informácie či výsledky vyhľadávania, a tiež je zefektívnená komunikácia, ktorá, zdá sa, vďaka personalizácii prebieha osobnejšie.

Získaním technických, kontextových, behaviorálnych a iných údajov o používateľovi je dosiahnutá personalizácia, ktorá ďalej ovplyvňuje obsah a reklamy, ktoré používateľ uvidí.

Ak napríklad užívateľ na internete vyhľadáva určitý produkt či službu, prípadne navštívi webstránky či e-shopy, na ktorých je daný produkt dostupný, automaticky mu budú generované vo vyhľadávaní podobné produkty, aj pokiaľ produkt na prvý krát nenakúpi. Časté sú najmä bannerové reklamy, ktoré zobrazujú konkrétne produkty na niekoľkých miestach aj pri bežnom prehliadaní webového obsahu. Vďaka personalizovanej reklame tak vzniká oveľa väčšia šanca, že potencionálni zákazník produkt nakúpi alebo si objedná ponúkanú službu, nakoľko existuje predpoklad, že o produkt má záujem, a tiež sa bude s reklamou stretávať častejšie. Personalizácia reklám je tak jednou z najúčinnejších foriem zefektívnenia kampaní či online reklám.

Viete čo je to personalizácia reklám a na čo slúži? - 4

Kde sa môžete s personalizáciou reklám stretnúť?

personalizáciou reklám sa najčastejšie môžete stretnúť na webe, v e-shopoch, v rôznych aplikáciách, v takzvaných feedoch, vyhľadávaní na Google, Facebooku či na YouTube, ale i v e-mailingu či pri digitálnych televíziách, ako napríklad Netflix či HBO Go a mnohých iných.

Všetky tieto portály využívajú pri personalizácii reklám takzvané prediktívne prispôsobovanie, ktoré by sa dalo nazvať i ako schopnosť predvídanie potrieb či prianí zákazníkov a ich potrebám následne prispôsobiť ponuku či vhodný spôsob komunikácie.

Vďaka vhodne nastavenej personalizácii reklám pre vybrané produkty je tak možné oveľa  lepšie osloviť cieľovú skupinu a potencionálnych zákazníkov, pretože je dopredu jasné čo vyhľadávajú a čo ich zaujíma. Personalizáciu reklám je odporúčané kombinovať i s PPC kampaňami či SEO marketingom, ktorých kombináciou je možné získať zaujímavé výsledky už v pomerne krátkom čase. Pokiaľ je reklamná kampaň vhodne personalizovaná na určitú skupinu používateľov, vďaka získaným dátam je možné efektívne zamerať i PPC reklamy (https://www.mediatel.sk/sluzby/ppc/) a vytvoriť vhodné bannerové online pútače, ktoré produkt v očiach klienta zatraktívnia i po vizuálnej stránke.