Je Facebook Messenger Marketing výhodný pre biznis?

Facebook Messenger Marketing

Pile of 3D Facebook Logos

Facebook Messenger Marketing

Marketing v online prostredí sa neustále vyvíja. Dôkazom môže byť aj jeden z najnovších trendov a to Facebook Messenger Marketing. Keďže aplikácia Messenger slúži ako prostriedok na komunikáciu medzi používateľmi Facebooku, pravdepodobne bolo len otázkou času, kým bude aj táto platforma prispôsobená marketingovým potrebám podnikom, ktoré poskytujú služby či produkty.

Čo znamená Facebook Messenger Marketing a Facebook Messenger Chatbot

Facebook Messenger Marketing, ako už samotný názov napovedá, je taký druh marketingu, ktorý prebieha na platforme Facebook Messenger. Vďaka možnosti rýchlej reakcie a bleskovej odpovede, ktorá je z hľadiska používateľov tejto platformy a potenciálnych zákazníkov veľmi atraktívna je možné predpokladať, že čoraz viac firiem bude Messenger Marketing využívať na zefektívnenie a tiež zjednodušenie komunikácie. Súčasťou Facebook Messenger Marketingu sú tiež automatické a čoraz obľúbenejšie Facebok Messenger Chatboty.

Facebook Messenger Chatbot je inteligentný program, ktorého úlohou je automatizovať komunikáciu s používateľom. Je vyvinutý tak, aby správne porozumel používateľovej otázke a bol schopný poskytnúť relevantnú a užitočnú odpoveď. Vďaka funkcií Messenger Chatbot ušetríte náklady na pracovnú silu – teda na pracovníka, ktorý by musel odpovedať na otázky používateľov. Facebook Messenger Chatbot tak môže výrazne urýchliť a zjednodušiť komunikáciu medzi podnikom a zákazníkom.

Samozrejme, Facebook Messenger Chatbot má v súčasnosti stále určite obmedzenia a k plnohodnotnej a rozvinutej konverzácií je potrebný aj ľudský faktor. Výhodou týchto chatbotov však zostáva možnosť oslovenia tísícov používateľov personalizovanou správou a tiež možnosť okamžitej reakcie na ich otázky.

Výhody, ktoré prináša Facebook Messenger Marketing

Výhody, ktoré Facebook Messenger Marketing prináša je naozaj mnoho. Keďže komunikácia prostredníctvom Facebook Messenger aplikácie je pomerne jednoduchá, rýchla a teší sa čoraz väčšej popularite, aj Messenger Marketing predstavuje efektívny spôsob marketingovej komunikácie. Podľa prieskumov až 64% opýtaných preferuje na komunikáciu Facebook Messenger pred telefonovaním či emailami.

Komunikácia prostredníctvom aplikácie Facebook Messenger je totiž rozumným a o to populárnejším kompromisom medzi telefonickou a emailovou komunikáciou. Telefonovanie vníma väčšina používateľov ako príliš osobný spôsob  komunikácie, na ktorý nie je vždy vhodný čas alebo miesto. Na druhej strane stojí emailová komunikácia, ktorá je považovaná za príliš neosobnú a zdĺhavú. Na email dostanete odpoveď možno o hodinu či dve a niekedy môžete čakať aj oveľa dlhšie. V porovnaní s tým je Facebook Messenger ideálnou voľbou – môžete komunikovať kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, aby vás rušilo okolie, alebo by ste museli nahlas hovoriť o osobných záležitostiach či citlivých údajoch. Odpoveď navyše dostanete takmer okamžite.

Ďalšou výhodou je zásah naozaj veľkej skupiny používateľov aplikácie Facebook Messenger a teda potenciálnych zákazníkov. Je preukázané, že oproti klasickému mailingu má Messenger oveľa väčšie mieru otvárania správ a tiež kliknutia na odkaz. Návštevnosť vášho webu bude vďaka Facebook Messenger Marketingu pravdepodobne oveľa vyššia.