Komfortn√© stropn√© chladenie aj pre vaŇ°u nehnuteńĺnosŇ•

stropné chladenie
stropné chladenie

Aktu√°lne je stropn√© chladenie mimoriadne popul√°rnym sp√īsobom chladenia priestorov√Ĺch objektov. V porovnan√≠ s klimatiz√°ciou m√° obrovsk√ļ v√Ĺhodu v tom, Ňĺe si nevyŇĺaduje ńćistenie od Ň°kodliv√Ĺch bakt√©ri√≠, taktieŇĺ nev√≠ri prach a nevytv√°ra nepr√≠jemn√Ĺ prievan.

Stropn√© chladenie ako jemne padaj√ļci chlad

ZjednoduŇ°ene moŇĺno chladenie op√≠saŇ• nasledovne ‚Äď v strope s√ļ zabudovan√© r√ļrky, v ktor√Ĺch cirkuluje chladiaca voda. Pr√°ve ona udrŇĺiava teplotu stropu v rozmedz√≠ 15 ‚Äď 19 stupŇąov Celzia. Je d√īleŇĺit√© zd√īrazniŇ•, Ňĺe stropn√© chladenie funguje na z√°klade princ√≠pu s√°lania. Tak√©to ochladzovanie je pre ńĺudsk√Ĺ organizmus veńĺmi prirodzen√©. Stropn√© chladenie moŇĺno prirovnaŇ• k jedineńćn√©mu blahodarn√©mu pocitu jemne padaj√ļceho chladu, ktor√Ĺ zaŇĺijete, ak pońćas letn√Ĺch hor√ļńćav vst√ļpite do osvieŇĺuj√ļcich priestorov katedr√°l ńći podobn√Ĺch objektov. V√Ĺhodou je moŇĺnosŇ• inŇ°tal√°cie v obytn√Ĺch i neobytn√Ĺch objektov (byty, rodinn√© domy, ale aj firmy a r√īzne prev√°dzky). Obr√°Ň•te sa na naŇ°ich certifikovan√Ĺch odborn√≠kov a¬†majte chladenie na mieru vaŇ°ej nehnuteńĺnosti. V¬†SISEP – PVP Bansk√° Bystrica sa spolupr√°ca nekonńć√≠ mont√°Ňĺou. Poskytujeme aj servis k¬†nami dod√°van√Ĺm technol√≥gi√°m.

UŇĺ√≠vajte si v√Ĺhody stropn√©ho chladenia

UŇĺ bolo spomenut√©, Ňĺe stropn√© chladenie si nevyŇĺaduje ńćistenie od zdraviu Ň°kodliv√Ĺch bakt√©ri√≠. To nie je jeho jedin√Ĺm pozit√≠vom. Chladenie vytv√°ra pr√≠jemn√Ĺ pocit chladu, avŇ°ak bez nepr√≠jemn√©ho prievanu, ktor√Ĺ m√īŇĺe maŇ• neŇĺiaduci vplyv na r√īzne z√°paly, napr. ucha a in√Ĺch ńćast√≠ tela. TaktieŇĺ sa nemus√≠te b√°Ň•, Ňĺe v√°m chladenie neestetick√Ĺm sp√īsobom naruŇ°√≠ interi√©rov√Ĺ dizajn. Je prakticky neviditeńĺn√© a Ň°ikovn√© ukryt√©. Stropn√© chladenie sa v√°m vyplat√≠ aj z ekonomick√©ho hńĺadiska ‚Äď je totiŇĺ preuk√°zan√©, Ňĺe stropn√© chladenie uŇ°etr√≠ nemal√© n√°klady pri chladen√≠ a dokonca aj pri vykurovan√≠. √Āno, ńć√≠tate spr√°vne. Stropn√© chladenie je vhodnou alternat√≠vou aj pre vykurovanie. Bez probl√©mov spńļŇąa tepeln√© poŇĺiadavky n√≠zkoenergetick√Ĺch stavieb. Medzi ńŹalŇ°ie pozit√≠va moŇĺno zaradiŇ• tich√ļ prev√°dzku. Zabudnite aj na nepr√≠jemn√© pr√ļdenie studen√©ho vzduchu ńći v√≠renie prachu. UŇĺ√≠vajte si zdrav√© osvieŇĺenie v podobe stropn√©ho chladenia.