Produktový katalóg – ako ho využiť pre váš biznis?

produktový katalóg

Zamysleli ste sa nad tým, akým spôsobom môžete účinne predstaviť svoje výrobky alebo služby budúcim klientom? Produktový katalóg by mohol byť ideálnym riešením. Pozrite sa bližšie na prednosti tohto nástroja a ako by mohol prispieť k rastu vašej firmy.

online produktový katalóg

Čo predstavuje online produktový katalóg?

Ide o unikátnu funkciu na vašej webstránke, ktorá poskytuje priestor na zobrazenie rôznych produktov alebo služieb vašej firmy. Takto štruktúrovaný katalóg je ideálny pre rôzne typy podnikov – od veľkoobchodníkov a výrobcov až po servisné spoločnosti, ako sú architektonické štúdia či vzdelávacie organizácie. Kompletný produktový katalóg ponúka nielen prehľad dostupných produktov ale aj ich podrobné informácie – ceny, popisy, funkcie, a doplnkové údaje ako záruky, fotogalérie, rozmery a ďalšie relevantné informácie. Produkty alebo služby je možné ďalej triediť do kategórií a priraďovať im špecifické filtrovacie atribúty.

Ak premýšľate nad vytvorením webstránky a zvažujete potrebu produktového katalógu, odpoveď je jasná: áno, a to v prípade, ak chcete detailne popísať vaše produkty či služby na jednotlivých stránkach, potrebujete kategorizovať svoje produkty pomocou bočnej navigácie, máte mnoho detailných informácií o vašich ponukách, ktoré si vyžadujú rozsiahlejšie prezentácie, nechcete sa zameriavať len na jednotlivé produkty, ale na celé skupiny tovarov či služieb, potrebujete filtrovať produkty podľa špecifických kritérií.

Produktový katalóg

Rozdiel medzi produktovým katalógom a e-shopom

Hoci sa štruktúra produktového katalógu môže podobať e-shopu, hlavný rozdiel spočíva v absencii platobnej možnosti v katalógu. Pre objednávku produktov alebo služieb je nutné kontaktovať firmu priamo.

Produktový katalóg na vašej webstránke prináša viacero výhod, nielen z hľadiska atraktívnej prezentácie firmy, ale aj z pohľadu SEO. Umožňuje detailne predstaviť ponuku s popisom typov, farieb, materiálov a výrobcov, čím poskytuje zákazníkom komplexný prehľad vašich možností.

Vytvorenie online katalógu – predstavenie produktov/služieb spoločnosti do katalógu vo fáze budovania webovej stránky

Návrh katalógu produktov by sa mal začať poskytnutím vývojárom (správcom) štruktúry katalógu – ide o tzv. strom, v ktorom uvediete hlavné kategórie produktov/služieb spoločnosti a ich podkategórie. Po prvé, stojí za to naplánovať, aké produkty/služby by mali byť prezentované na webovej stránke a ako.

vytvorenie online produktového katalógu

Úlohou vývojára (správcu) bude zakódovať príslušnú štruktúru a predstaviť produkty – t.j. manuálne vytvoriť záložku, zadať názov, obsah, fotografiu, popis a ďalšie údaje. Uvedené produkty je možné skopírovať zo starej webovej stránky spoločnosti alebo dodať v samostatných súboroch. Toto množstvo stačí na prezentáciu vzhľadu karty produktu (záložka s popisom). Ak máte viac ako 20 produktov, ktoré chcete prezentovať na svojich webových stránkach, mali by ste si pripraviť súbor CSV, čo je štandardný súbor používaný na napájanie databáz, pretože ho podporuje väčšina tabuľkových a databázových programov. Tento súbor bude obsahovať ľubovoľný počet produktov, ktoré sa majú pridať do katalógu a všetky informácie, ktoré sa majú zobraziť na webovej stránke – názov, popis produktu, fotografie, cena, doplnkové súbory atď. Vzhľadom na to, že príprava CSV súboru je často veľmi náročná, bol pripravený online konfigurátor, ktorý umožňuje zadávať hotový obsah a exportovať ho do CSV súboru. Myslite na to, že investícia do online katalógu produktov môže vašej spoločnosti priniesť mnoho výhod. Vďaka nej si môžete vybudovať profesionálny imidž vašej spoločnosti, zvýšiť predaj a uľahčiť komunikáciu so zákazníkmi. Nezabúdajte však, že kľúčom k úspechu je vytvorenie katalógu, ktorý bude atraktívny obsahovo aj grafickou formou.