Proč je live chat potřebný pro internetový obchod – 2. část

Proč je live chat potřebný pro internetový obchod

Live chat jako vzájemná písemná komunikace mezi prodávajícím a možným kupujícím je stále častější součástí moderních e-shopů či webových stránek. Důvody jsou prosté – chat zlepšuje proces prodeje, přispívá k dobré image firmy a je jakým signálem toho, že vám na vašich zákaznících skutečně záleží a chcete jim v co největší míře vyjít vstříc. To zdaleka nejsou jediné výhody live chatu.

Chat šetří čas


Chat šetří čas

Není pochyb o tom, že chat usnadňuje a zjednodušuje kontakt se zákazníkem, což se žádoucím způsobem odráží i na prodejních výsledcích. Klienti oceňují dynamičnost komunikace a poměrně rychlé získání (do několika minut) relevantních odpovědí na dotazy, které položili v chatu. I díky tomu jsou vám jako prodejci více nakloněni a ochotnější realizovat nákup. Chat tedy šetří čas zákazníka, což je obzvláště v dnešní době mimořádně ceněná vlastnost. Jak vyplývá z jistého průzkumu, až 73 % spotřebitelů věří, že nejdůležitější vlastností dobré společnosti je respektování času svých zákazníků, což ovlivňuje také pozitivní vnímání firemní značky.


Chat pro pohodlí vašich zákazníků

Každý má rád pohodlí při nakupování, a proto i e-shopy hledají způsob, jak klientům co nejvíce usnadnit výběr a koupi produktů a služeb. Mnozí na to myslí už při prvotním webdesignu, tedy procesu tvorby webové stránky (https://skica.online/jak-funguje-webdesign/). V souvislosti s pohodlím se žádá zdůraznit, že chat je záležitost, která probíhá nezávisle na okolí. Co to znamená? Že otázku týkající se konkrétního produktu/služby může zákazník položit bez ohledu na to, zda se nachází v práci, na poradě, cestuje autobusem atp. (v porovnání například s telefonátem, na který je třeba vynahradit si delší dobu a zároveň odhadnout situaci – třeba při výběru dárku pro manželku nemůžete telefonovat a vyptávat se na produkt, zatímco manželka sedí vedle vás na gauči v obýváku – avšak napsat zprávu do chatu můžete aniž byste prozradili překvapení). Věděli jste, že přístup k více komunikačním kanálům jako důležitý prvek vašeho podnikání si všímá naprostá většina uživatelů (až 89 %)?

Chat pro pohodlí vašich zákazníků


Chat jako cesta k vyššímu počtu ukončených nákupů

Před nákupem má zákazník obvykle mnoho otázek týkajících se užitkových, technických a jiných vlastností produktů. Díky chatu na ně získá odpovědi. Zapamatujte si, že live chat, resp. prodejce, který je ihned připraven zodpovědět dotazy, může zároveň rozptýlit pochybnosti zákazníka. V důsledku toho více z nich také zrealizuje nákup.


Dobrá image značky

Dostupnost chatu v internetovém obchodě je dobrým znakem podnikání. Protože zákazník vidí, že vám záleží na jeho pohodlí a je to právě on, kdo je iniciátorem konverzace. Live chat navíc zvyšuje důvěru ve společnost i v úroveň zákaznických služeb. Chat činí váš e-shop více osobním a určitě patří mezi několik podstatných detailů při provozu internetového obchodu.

Dobrá image značky


Chat a jeho ostatní pozitiva

Live chat se stává standardem v online nakupování. Protože již za poměrně krátkou dobu zjistíte, že se zvýšilo hodnocení vašeho zákaznického servisu (nepodceňujte vliv pozitivní zpětné vazby, dokonce i na SEO), že jste navázali dlouhodobější vztahy se zákazníky a víte více o jejich potřebách a že jistým způsobem vyčníváte z konkurence. Za pozitivum lze považovat i méně telefonátů či e-mailů se standardními dotazy. Chat je tedy malou změnou, která přináší velké výsledky. Pokud jej přiměřeně sladíte s grafickým designem vašeho webu, tak získáte moderní a reprezentativní web, který zajisté upoutá.