Prečo je live chat potrebný pre internetový obchod – 2. časť

Prečo je live chat potrebný pre internetový obchod

Live chat ako vzájomná písomná komunikácia medzi predávajúcim a možným kupujúcim je čoraz častejšou súčasťou moderných e-shopov či webových stránok. Dôvody sú prosté – chat zlepšuje proces predaja, prispieva k dobrému imidžu firmy a je akými signálom toho, že vám na vašich zákazníkoch skutočne záleží a chcete im v čo najväčšej miere vyjsť v ústrety. To zďaleka nie sú jediné výhody live chatu.

Chat šetrí čas

Chat šetrí čas

Niet pochýb o tom, že chat uľahčuje a zjednodušuje kontakt so zákazníkom, čo sa želateľným spôsobom odzrkadľuje aj na predajných výsledkoch. Klienti oceňujú dynamickosť komunikácie a pomerne rýchle získanie (do niekoľkých minút) relevantných odpovedí na otázky, ktoré položili v chate. Aj vďaka tomu sú vám ako predajcovi viac naklonení a ochotnejší realizovať nákup. Chat teda šetrí čas zákazníka, čo je obzvlášť v dnešnej dobe mimoriadne cenená vlastnosť. Ako vyplýva z istého prieskumu, až 73 % spotrebiteľov verí, že najdôležitejšou vlastnosťou dobrej spoločnosti je rešpektovanie času svojich zákazníkov, čo vplýva aj na pozitívne vnímanie firemnej značky.

Chat pre pohodlie vašich zákazníkov

Každý má rád pohodlie pri nakupovaní, a preto aj e-shopy hľadajú spôsob, ako klientom čo najviac zjednodušiť výber a kúpu produktov a služieb. Viacerí na to myslia už pri prvotnom webdizajne, teda procesu tvorby webovej stránky. V súvislosti s pohodlím sa žiada zdôrazniť, že chat je záležitosť, ktorá  prebieha nezávisle od okolia. Čo to znamená? Že otázku týkajúcu sa konkrétneho produktu/služby môže zákazník položiť bez ohľadu na to, či sa nachádza v práci, na porade, cestuje autobusom atď. (v porovnaní napríklad s telefonátom, na ktorý je potrebné vynahradiť si dlhší čas a zároveň odhadnúť situáciu – trebárs pri výbere darčeka pre manželku nemôžete telefonovať a vypytovať sa na produkt, kým manželka sedí vedľa vás na gauči v obývačke – avšak napísať správu do chatu  môžete bez toho, aby ste prezradili prekvapenie). Vedeli ste, že prístup k viacerým komunikačným kanálom ako dôležitý prvok vášho podnikania si všíma prevažná väčšina užívateľov (až 89 %)?

Chat pre pohodlie

Chat ako cesta k vyššiemu počtu ukončených nákupov

Pred nákupom má zákazník zvyčajne mnoho otázok týkajúcich sa úžitkových, technických a iných vlastností produktov. Vďaka chatu na ne získa odpovede. Zapamätajte si, že live chat, resp. predajca, ktorý je ihneď pripravený zodpovedať na otázky, môže zároveň rozptýliť pochybnosti zákazníka. V dôsledku toho viac z nich aj zrealizuje nákup.

Dobrý imidž značky

Dostupnosť chatu v internetovom obchode je dobrým znakom podnikania. Pretože zákazník vidí, že vám záleží na jeho pohodlí a je to práve on, kto je iniciátorom konverzácie. Live chat navyše zvyšuje dôveru v spoločnosť aj v úroveň zákazníckych služieb. Chat robí váš e-shop viac osobným a určite patrí medzi niekoľko podstatných detailov pri prevádzke internetového obchodu.

Dobrý imidž značky

Chat a jeho ostatné pozitíva

Live chat sa stáva štandardom v online nakupovaní. Pretože už za pomerne krátky čas zistíte, že sa zvýšilo hodnotenie vášho zákazníckeho servisu (nepodceňujte vplyv pozitívnej spätnej väzby, dokonca aj na SEO), že ste nadviazali dlhodobejšie vzťahy so zákazníkmi a viete viac o ich potrebách a že istým spôsobom vyčnievate z konkurencie. Za pozitívum možno považovať aj menej telefonátov či e-mailov so štandardnými otázkami. Chat je teda malou zmenou, ktorá prináša veľké výsledky. Ak ho primerane zladíte s grafickým dizajnom vášho webu, tak získate moderný a reprezentatívny web, ktorý zaiste upúta.