Psychotesty do zamestnania pre rozličné typy povolaní

psychotesty do zamestnania

Potrebujete psychotesty do zamestnania? Niet sa čoho obávať, dnes je už celkom bežné, že viacerí zamestnávatelia si od budúcich zamestnancov vyžiadajú absolvovanie odborných psychotestov do zamestnania u psychológa. Rovnako psychotesty do zamestnania sú pre vybrané povolania, ako napríklad príslušníkov SBS, úplnou samozrejmosťou.

psychotesty do zamestnania

Prečo sú psychotesty do zamestnania dôležité?

Psychotesty do zamestnania sú pre vybrané povolania kľúčovou kontrolou spôsobilosti na výkon povolania. Aj keď sa viacerí psychotestov do zamestnania obávajú, strach rozhodne nie je na mieste. Psychotesty do zamestnania, podobne ako napríklad psychotesty pre vodičov či psychotesty na zbrojný preukaz, sú akousi previerkou u psychológa, ktorá odhalí váš psychický stav pre výkon konkrétneho povolania.

Psychotesty do zamestnania pritom netrvajú dlho, zvyčajne trvajú zhruba jednu hodinu a zahŕňajú vyplnenie formulárov, absolvovanie psychotestu a absolvovanie rozhovoru so psychológom. Psychológ následne odborne vyhodnotí psychický stav posudzovanej osoby, ktorej udelí alebo neudelí doklad o psychickej spôsobilosti.

Prečo je absolvovanie psychotestov do zamestnania dôležité pre zamestnanca i zamestnávateľa?

Pre vybrané typy povolaní, ako napríklad zamestnancov SBS, príslušníkov bezpečnostných zložiek, ale aj vychovávateľov či sociálnych pracovníkov sú psychotesty do zamestnania podmienkou nástupu do zamestnania. Zamestnávateľovi podajú správu o tom, že záujemca o zamestnanie je psychicky spôsobilí na výkon povolania a žiadateľovi o zamestnanie predostrú či je daná práca pre neho vhodná nie len po fyzickej, ale i po psychickej stránke.

Termín absolvovania psychotestov do zamestnania si môžete dohodnúť u nás v ProPsych s.r.o. v Bratislave. Nezabúdajte, že kontaktovať nás môžete i v prípade záujmu o klasické psychologické vyšetrenie či psychoterapiu. Sme tu pre vás.