Sú pre vás zmeny v OR SR španielskou dedinou? My sa o to postaráme.

OR SR

Článok v skratke:

Podnikáte? A zmenili ste adresu firmy, obchodné meno alebo pribrali konateľa? Čakajú vás zmeny v OR SR.

Ak nemáte čas alebo potrebujete odbornú pomoc, oslovte externú firmu. Agendu týkajúcu sa zmien v OR preberie za vás.

OR SR

Podnikáte? Zmeny v OR SR (Obchodnom registri SR) vás zrejme neminú. Či už zmeníte adresu sídla, pridáte konateľov alebo predmet podnikania, všetko je potrebné zaznamenať. Ak nechcete hodiny skenovať dokumenty a obiehať úrady, prenechajte zmeny v OR SR na účtovnú spoločnosť ISC Slovensko.

Najčastejšie zmeny v OR SR

Ako už bolo spomenuté v úvode, zmeny v OR SR sa najčastejšie týkajú sídla, spoločníkov a konateľov firmy, ako aj predmetu jej činnosti. Zmeny v OR SR sú nevyhnuté aj pri premenovaní spoločnosti (obchodného mena), zmeny osobných údajov, prevodov obchodných podielov a dokonca aj pri znížení, resp. zvýšení základného imania. Založenie SRO či založenie firmy vo všeobecnosti sa taktiež nezaobíde bez informovania príslušných orgánov. Mnohí podnikatelia na to pri svojej pracovnej vyťaženosti zabudnú. Preto oslovia expertov z ISC Slovensko, ktorí dohliadnu na zmeny v OR SR. Vedia, že na naše bohaté odborné skúsenosti a rýchlosť poskytovaných služieb v oblasti podnikania sa môžu zakaždým stopercentne spoľahnúť.

O zmenách v OR SR vás informujeme

Niektorí podnikatelia nevedia / zabudnú, že na zmeny v OR SR majú podľa zákona 30 dní. Presne taká je povinná lehota na podanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra. Neriskujte zbytočné nepríjemnosti a starosť o zmeny v OR SR prenechajte nám. Naši klienti oceňujú férovú a ústretovú komunikáciu. Dbáme, aby vždy mali aktuálne informácie týkajúce sa ich podnikateľskej činnosti. Garantujeme perfektnú znalosť legislatívy a predpisov z ekonomickej oblasti a maximálnu flexibilitu pri spolupráci. Dodáme, že medzi naše činnosti nepatria len zmeny v OR SR. Naše portfólio tvoria komplexné služby zamerané na účtovníctvo, mzdy a personalistika (mzdy – účtovaniespracovanie miezd), ako aj na zakladanie a likvidáciu spoločnosti.

Prečítajte si tiež: