Jak eko e-commerce mění e-commerce? Co je princip 7R? – II. část

e-commerce

Jak jste se již dočetli v první části článku, jedním z nejdůležitějších trendů e-commerce je v současnosti eko e-commerce. Trend, který jedná v souladu s životním prostředím při prodeji i při nakupování. Cílem eko ​​e-commerce je kompromis mezi zachováním rovnováhy při ochraně přírody a naplňováním potřeb kupujících. Spotřebitelé, kteří při nakupování zohledňují ekologii, dbají na 7 principů, které by si měly zelené e-shopy osvojit a implementovat.

e-commerce

Když e-commerce, tak jedině eko e-commerce

Když už e-commerce neboli prodej a nakupování online, tak jedině ten zelený. Ochrana životního prostředí se týká všech. Spotřebitelé se proto stále častěji obracejí na eko prodejce a vyhledávají ekologické produkty či recyklovatelné obaly a zelené způsoby doručení. Pokud se chcete vašim zákazníkům co nejvíce přiblížit, zohlednit byste měli následujících 7 aktivit známých jako 7R. Je to – přemýšlet, recyklovat, redukovat, obnovit, znovu použít, změnit účel a odmítnout.

e-commerce

Implementujte principy eko e-commerce – 7R i do vašeho online prodeje či e-commerce strategie

Prvním principem je RETHINK neboli důkladné přemýšlení. Při nakupování si spotřebitelé důkladně nákup promyslí a vyberou si produkty, které jsou ekologické a nemají negativy vliv na životní prostředí. Důležité je proto k vaší marketingové strategii zařadit také vzdělávání publika jako důležitý prvek komunikace. Využít k tomu můžete webové stránky, sociální média či e-mail marketing a jeho nejnovější trendy. Získáte si tak větší důvěru u zákazníků.

Druhý princip je znám jako RECYCLE neboli recyklování. Zabývá se recyklováním a separováním produktů i samotných materiálů. Pokud právě nenabízíte recyklovatelné produkty, recyklovatelnými by měly být alespoň vaše obaly. Vaše způsoby balení a zasílání by měly být co nejvíce šetrný k přírodě.

e-commerce

Třetím principem je REDUCE neboli snížení nebo omezení. Vztahuje se zejména na způsob doručování. Produkty nakoupané online je třeba doručit. Vašim zákazníkům však můžete nabídnout ekologičtější doručení například do zásilkoven, skříněk na balíky či na sběrná místa.

Čtvrtým principem je RECOVER neboli obnovit a znovu použít. Stále více značek umožňuje svým zákazníkům použité produkty v dobrém stavu vrátit za finanční odměnu či kredit na další nákupy. Produkty jsou následně obnoveny a znovu uvedeny do prodej za výhodnější ceny. To se ukazuje jako udržitelná a efektivní cesta například pro elektroniku, nábytek, oblečení či různé luxusní produkty.

Prohlédněte si i další 3 principy eko e-commerce ve třetí části článku.