Ako eko e-commerce mení e-commerce? Čo je princíp 7R? – II. časť

e-commerce

Ako ste sa už dočítali v prvej časti článku, jedným z najdôležitejších trendov e-commerce je v súčasnosti eko e-commerce. Trend, ktorý koná v súlade s životným prostredím pri predaji aj pri nakupovaní. Cieľom eko e-commerce je kompromis medzi zachovaním rovnováhy pri ochrane prírody a napĺňaním potrieb kupujúcich. Spotrebitelia, ktorí pri nakupovaní zohľadňujú ekológiu dbajú na 7 princípov, ktoré by si mali zelené e-shopy osvojiť a implementovať.

e-commerce

Keď e-commerce, tak jedine eko e-commerce

Keď už e-commerce čiže predaj a nakupovanie online, tak jedine ten zelený. Ochrana životného prostredia s týka všetkých. Spotrebitelia sa preto čoraz častejšie obracajú na eko predajcov a vyhľadávajú ekologické produkty či recyklovateľne obaly a zelené spôsoby doručenia. Pokiaľ sa chcete vašim zákazníkom čo najviac priblížiť, zohľadniť by ste mali nasledujúcich 7 aktivít známych ako 7R. Je to – premýšľať, recyklovať, redukovať, obnoviť, znovu použiť, zmeniť účel a odmietnuť.

e-commerce

Implementujte princípy eko e-commerce – 7R aj do vášho online predaju či e-commerce stratégie

Prvým princípom je RETHINK čiže dôkladné premýšľanie. Pri nakupovaní si spotrebitelia dôkladne nákup premyslia a vyberú si produkty, ktoré sú ekologické a nemajú negatívy vplyv na životné prostredie. Dôležité je preto k vašej marketingovej stratégii zaradiť aj vzdelávanie publika ako dôležitý prvok komunikácie. Využiť na to môžete webové stránky, sociálne médiá či e-mail marketing a jeho najnovšie trendy. Získate si tak väčšiu dôveru u zákazníkov.

Druhý princíp je známy ako RECYCLE čiže recyklovanie. Zaoberá sa recyklovaním a separovaní produktov aj samotných materiálov. Ak práve neponúkate recyklovateľné produkty, recyklovateľnými by mali byť aspoň vaše obaly. Vaše spôsoby balenia a zasielania by mali byť čo najviac šetrný k prírode.

e-commerce

Tretím princípom je REDUCE čiže zníženie alebo obmedzenie. Vzťahuje sa najmä na spôsob doručovania. Produkty nakúpané online je potrebné doručiť. Vašim zákazníkom však môžete ponúknuť ekologickejšie doručenia napríklad do zásielkovní, skriniek na balíky či na zberné miesta.

Štvrtým princípom je RECOVER čiže obnoviť a znovu použiť. Čoraz viac značiek umožňuje svojim zákazníkom použité produkty v dobrom stave vrátiť za finančnú odmenu či kredit na ďalšie nákupy. Produkty sú následne obnovené a opätovne uvedené do predaj za výhodnejšie ceny. To sa ukazuje ako udržateľná a efektívna cesta napríklad pre elektroniku, nábytok, oblečenie či rôzne luxusné produkty.

Pozrite si aj ďalšie 3 princípy eko e-commerce v tretej časti článku.