Kdo je to persona nebo osobnost kupujícího a jak porozumět svým zákazníkům? – I. část

osobnosť kupujúceho

Pojem persona nebo osobnost kupujícího se objevuje v marketingovém prostoru stále častěji. Úzce souvisí s pochopením vašeho publika a je základem každé marketingové strategie či klíčem k vytvoření personalizované nabídky, která je atraktivní pro současné i pro nové zákazníky. Osobnost kupujícího či persona je jakýmsi profilem modelového spotřebitele, který ukazuje jak se asi spotřebitel chová, co hledá či jak ho zaujmout.

sobnost kupujícího

Osobnost kupujícího – klíč k pochopení vašeho publika

Znát osobnost kupujícího je z marketingového pohledu velmi důležité. Pokud se pohybujete v online prostředí, prodáváte své produkty nebo nabízíte své služby na internetu – zaměřit se na osobnost kupujícího, tedy osobu, které chcete nabídnout vaše produkty a služby, by mělo být prvořadé. Personalizace marketingu je v dnešní době při elektronických obchodech nezbytností.

Díky personalizovanému marketingu při uvádění nové nabídky na trh snadno definujete, kdo jsou lidé, kteří mohou mít o vaše produkty či službu zájem. Znáte-li osobnost kupujícího, můžete snáze předvídat jeho očekávání, potřeby či spotřebitelské chování. Jedná se o nezbytný krok při plánování marketingových aktivit, který vám umožní oslovit vaši cílovou skupinu i potenciální zákazníky či vybrat kanály, přes které je oslovíte – jako například marketingem na sociálních sítích.

sobnost kupujícího

Proč by vytvoření profilu osobnosti kupujícího mělo být součástí vaší marketingové strategie?

Vytvorenie profilu osobnosti kupujúceho vám umožní lepšie porozumieť cieľovému publiku vašej spoločnosti a zároveň uľahčí, zrýchli a zefektívni každý krok vašej marketingovej stratégie. Správne vytvorená osobnosť kupujúceho – profil ideálneho zákazníka – je kľúčom k zvýšeniu lojality a angažovanosti zákazníkov.

sobnost kupujícího

Podle průzkumů Microsoft Advertising zaměřených na neustálé míchání soukromého a pracovního života, i v souvislosti s pandemií, se na online trhu objevily 3 nové spotřebitelské osobnosti. Na základě údajů a analýz za posledních 18 měsíců byly pozorovány nové zákaznické modely. Ty odrážejí, jak se změnily způsoby oslovování příjemců i profily osobností kupujícího vlivem kulturních a společenských změn.

Změnil se způsob vyhledávání značek na internetu, způsob nákupní cesty, aktuální lokální nákupní trendy, SEO a zpětné vazby od zákazníků, jakož i faktory, které rozhodnou, zda vás daný recipient bude či nebude podporovat. Popis 3 nových spotřebitelských osobnostech a jejich charakteristiky si přečtěte v druhé části článku.