Kto je to persona alebo osobnosť kupujúceho a ako porozumieť svojim zákazníkom? – I. časť

osobnosť kupujúceho

Pojem persona alebo osobnosť kupujúceho sa objavuje v marketingovom priestore čoraz častejšie. Úzko súvisí s pochopením vášho publika a je základom každej marketingovej stratégie či kľúčom k vytvoreniu personalizovanej ponuky, ktorá je atraktívna pre súčasných i pre nových zákazníkov. Osobnosť kupujúceho či persona je akýmsi profilom modelového spotrebiteľa, ktorý ukazuje ako sa asi spotrebiteľ správa, čo hľadá či ako ho zaujať.

osobnosť kupujúceho

Osobnosť kupujúceho – kľúč k pochopeniu vášho publika

Poznať osobnosť kupujúceho je z marketingového pohľadu veľmi dôležité. Pokiaľ sa pohybujete v online prostredí, predávate svoje produkty alebo ponúkate svoje služby na internete – zamerať sa na osobnosť kupujúceho, čiže osobu, ktorej chcete ponúknuť vaše produkty a služby, by malo byť prvoradé. Personalizácia marketingu je v dnešnej dobe pri elektronických obchodoch nevyhnutnosťou.

Vďaka personalizovanému marketingu pri uvádzaní novej ponuky na trh ľahko definujete, kto sú ľudia, ktorí môžu mať o vaše produkty či službu záujem. Ak poznáte osobnosť kupujúceho, môžete ľahšie predvídať jeho očakávania, potreby či spotrebiteľské správanie. Ide o nevyhnutný krok pri plánovaní marketingových aktivít, ktorý vám umožní osloviť vašu cieľovú skupinu i potenciálnych zákazníkov či vybrať kanály, cez ktoré ich oslovíte – ako napríklad marketingom na sociálnych sieťach.

osobnosť kupujúceho

Prečo by vytvorenie profilu osobnosti kupujúceho malo byť súčasťou vašej marketingovej stratégie?

Vytvorenie profilu osobnosti kupujúceho vám umožní lepšie porozumieť cieľovému publiku vašej spoločnosti a zároveň uľahčí, zrýchli a zefektívni každý krok vašej marketingovej stratégie. Správne vytvorená osobnosť kupujúceho – profil ideálneho zákazníka – je kľúčom k zvýšeniu lojality a angažovanosti zákazníkov.

osobnosť kupujúceho

Podľa prieskumov Microsoft Advertising zameraných na neustále miešanie súkromného a pracovného života, i v súvislosti s pandémiou, sa na online trhu objavili 3 nové spotrebiteľské osobnosti. Na základe údajov a analýz za posledných 18 mesiacov boli pozorované nové zákaznícke modely. Tie odrážajú ako sa zmenili spôsoby oslovovania príjemcov i profily osobností kupujúceho vplyvom kultúrnych a spoločenských zmien.

Zmenil sa spôsob vyhľadávania značiek na internete, spôsob nákupnej cesty, aktuálne lokálne nákupné trendy, SEO a spätné väzby od zákazníkov, ako aj faktory, ktoré rozhodnú či vás daný recipient bude alebo nebude podporovať. Popis 3 nových spotrebiteľských osobnostiach a ich charakteristiky si prečítajte v druhej časti článku.