Kde a ako propagovať webináre? – I. časť

webináre

Aj keď webináre už nie sú žiadnou novinkou, v posledných rokoch opäť získavajú na popularite. Najmä počas obdobia spojeného s pandémiou COVID-19 webináre využívali rôzne väčšie aj menšie spoločnosti na prezentáciu svojich produktov a služieb či priblíženie sa k svojmu publiku. Navyše, webináre sa stali populárnymi aj v oblasti vzdelávania. Populárne sú napríklad rôzne webinárové kurzy, návody či prezentácie inovatívnych možností podnikania, vzdelávania, cestovania, varenia, životosprávy a rôznych iných oblastí.

webináre

Čo sú to webináre?

Pomenovanie webinár vzniklo z prepojenia dvoch anglických slov: „web“ a „seminar“, ktoré v slovenskom preklade vytvorili pomenovanie webinár čiže stretnutie na webe. Webináre sa stali jedným z dominantných formátov zrýchlenej digitálnej transformácie. V posledných rokoch do istej miery nahradil živé konferencie, stretnutia, workshopy či mítingy. Webináre sa stali dôležitým nástrojom nielen pre bežných používateľov internetu, ale predovšetkým pre marketérov, SEO špecialistov a aj pre samotných predajcov.

Zvýšený záujem o webináre si všimli aj rôzne prieskumné agentúry. Podľa ich prieskumov plánuje až 85% opýtaných firiem realizovať webinár v najbližších mesiacoch. Dôležitým údajom je aj to, že o absolvovanie webináru má záujem aj publikum. Až 87% opýtaných prejavilo záujem a rado by sa zúčastnilo zaujímavého webináru. To je skvelou správou pre všetkých predajcov. Pokiaľ hľadáte efektívnu a cenovo nenáročnú cestu k osloveniu vašej cieľovej skupiny – kvalitný webinár je tým správnym riešením.

webináre

Aký je priebeh webinárov?

Počas webináru prezentujúca osoba – facilitátor prezentuje vybranú tému publiku zhromaždenému na online stretnutí. Publikum je vopred oboznámené s témou stretnutia aj s jeho dôležitými bodmi. Recipienti tak vedia, čo môžu od webináru očakávať, z akých oblastí sa naučia niečo nové a už dopredu vedia posúdiť či je webinár pre nich zaujímavý. Kvalitná príprava obsahu webináru je preto jedným z najdôležitejších krokov k úspechu.

webináre

Zamerať sa na oslovenie vyhradenej cieľovej skupiny je ďalším krokom k úspechu. Je lepšie mať na webinári menej ľudí, ktorí majú o danú tému reálny záujem než prezentovať pre veľké publikum, ktoré neraz webinár opustí v priebehu prezentácie. Zamerať sa môžete napríklad na klientov vašej firmy, firemných partnerov alebo na potencionálne skupiny nových zákazníkov – študentov, mamičky s deťmi, športovcov, záhradkárov, kuchárov, cukrárov a podobne.

Na základe cieľovej skupiny, ktorú chcete webinárom osloviť je vhodné prispôsobiť aj typ a spôsob reklamy. Webinár môžete propagovať prostredníctvom PPC reklamy, cez zaujímavý e-mail marketing alebo aj na sociálnych sieťach – reklamami na Facebooku či Instagrame alebo propagáciou na Tik-Toku a podobne. Viac rád a tipov o webinároch si prečítajte v druhej časti článku.