Na čo slúžia Google Ads?

Na čo slúžia Google Ads? - 2

Google AdWords po novom Google Ads slúži na online inzerciu služieb a produktov. Pokiaľ ľudia hľadajú nejaký produkt, najčastejšie zadajú jeho názov do vyhľadávača Google, ktorý automaticky vygeneruje informácie o produkte či s ním súvisiace témy. Celosvetovo je  evidovaných až zhruba 3.8 milióna vyhľadávaní v priebehu jednej minúty. Je tak jasné, že pokiaľ váš produkt neprezentujete prostredníctvom Google Ads, prichádzate o množstvo klientov, ktorí vami ponúkaný produkt vyhľadávajú.

Čo je to Google Ads?

Google Ads efektívne podporí váš biznis. Tento systém slúži k zjednodušenej online inzercii služieb a produktov a je možné sa doňho bezplatne zaregistrovať. V Google Ads následne používatelia vytvárajú efektívne reklamy pre svoje produkty a služby a sami určujú, koľko sú ochotní zaplatiť v prípade, že niekto na ich reklamu klikne. Google Ads tak zobrazí vašu reklamu vybranému publiku, pokiaľ cieli na vami zadané vyhľadávacie frázy alebo kľúčové slová.

V Google vyhľadávaní sa budú vaše platené príspevky zobrazovať súbežne s tými organickým, avšak najčastejšie budú na vrchných priečkach vyhľadávania, čím získajú väčšiu pravdepodobnosť, že ľudia na ne kliknú. Rovnako vaše platené príspevky Google Ads rozlíši zelenou značkou s označením „reklama“.

Obrovskou výhodou Google Ads je, že si sami volíte cieľovú skupinu pre vaše reklamy. Ako cieľovú skupinu pri Google Ads je možné označiť skupinu ľudí, ktorí sú potencionálnymi záujemcami o vaše produkty a existuje predpoklad, že ich u vás i nakúpia. Výhodou pre vás ako zadávateľa reklamy je, že za reklamu platíte až v momente, kedy na ňu niekto klikne, takýto spôsob platby je označovaný ako cena za preklik či anglicky ako PPC čiže pay-per-click alebo CPC čiže cost-per-click.

Ako funguje Google Ads?

Google Ads ponúka obmedzený priestor ako pre inzerovanie tak i pre vyhľadávanie v obsahovej sieti. Nie všetci sa teda logicky môžu umiestniť na prvých priečkach vyhľadávania, aby ste sa tam dostali je potrebné spraviť niekoľko krokov. Určovanie poradia reklám vo vyhľadávaní a ich zobrazenie prebiehajú na princípe aukcií a ponúk. Ako zadávateľ cielite vašu reklamu na určité kľúčové slová, a na tieto slová je vypísaná aukcia.

Aukcia pri Google Ads obsahuje dve časti, od ktorých je závislá ceny, ktorú ste ochotní zaplatiť za jednotlivé kliknutie na vašu reklamu a od skóre kvality vašej reklamy. Vďaka skóre kvality Google Ads dokážu reklamy rozlišovať i na základe ich kvality, forme a obsahu. Dnes je tak možné i pri nižšej ponúkanej cene za klik zobraziť sa na vrcholných priečkach, pokiaľ má vaša reklama vysoké skóre kvality. Google tak tiež zabraňuje zobrazovaniu nerelevantných reklám a reklám s menej zaujímavým obsahom.


Google Ads skóre kvality záleží od niekoľkých faktorov. Každá reklama ihneď po zverejnení prechádza kontrolou, pokiaľ je kvalitatívne nedostatočná, jej skóre bude nízke a v niektorých prípadoch sa ani nebude zobrazovať.

Najčastejšie sa prihliada najmä na mieru prekliku, zrozumiteľnosť textu, konzistenciu textu, gramatiku, využívanie netradičných symbolov, množstvo kľúčových slov či obsahovú a štrukturálnu stránku vstupnej stránky, a tiež jej relevanciu a súvislosť s vyhľadávacím dopytom. Vďaka vysokému skóre kvality je tak možné zobraziť sa na prvých priečkach vyhľadávania za podstatne nižšie ceny za preklik, a tiež lepšie zaujať potencionálnych zákazníkov kvalitnou reklamou.