Koľko je vhodné investovať do PPC reklamy?

Koľko je vhodné investovať do PPC reklamy? - 2

Otázku, koľko investovať do PPC reklamy sa opýta ako prvú prevažná väčšina záujemcov o túto službu, hneď pri prvom oslovení marketingovej agentúry alebo odpoveď ohľadom ceny PPC reklám hľadajú online. Samozrejme, ide o jednu z najdôležitejších a celkom ilegitímnych otázok a aj keď odpoveď záleží od niekoľkých faktorov, ktoré budú na finálnu cenu PPC reklamy vplývať, je dobré vedieť aké náklady a následné výnosy môžete očakávať.

Koľko stoja PPC reklamy?

PPC reklamy vás môžu mesačne stáť od pár eur až po niekoľko tisíc eur, je veľmi dôležité vedieť ako investovať vaše financie do PPC reklamy, ako stanoviť sumu za jednotlivé kliknutia na vašu reklamu a samozrejme nezabúdať na dôležitú správu a nastavenie PPC reklamy, ktoré je kľúčové pre úspešnosť PPC kampaní. PPC reklamy je nutné neustále spravovať, kontrolovať a sledovať ich vývoj, zjednodušene povedané zaujímať sa v akých oblastiach sú úspešné, čo na potencionálnych klientov zaberá a čo nie.

Mnoho krát sa stáva, že pri zlom nastavení PPC reklamy ľudia na internete „vyklikajú“ váš kredit už za pár dní a ku konverzii, nákupu, zadaniu požiadavky, napríklad kontaktovaniu vašej spoločnosti s otázkami o ponúkaných službách a produktoch, či samotnej návšteve vašej stránky a vykonaniu niekoľkých akcií sa dostane len málokto. Najčastejšou chybou ostáva zle nastavené cielenie či cieľová skupina, ktorej sa má vaša PPC reklama zobrazovať. Ako príklad je možné uviesť povedzme PPC reklamu pre predajňu alkoholických nápojov, pokiaľ sa predajňa nachádza napríklad v Bratislave, je potrebné nastaviť lokalitu pre zobrazovanie PPC reklám na Bratislavu a okolie, rovnako je nutné zvoliť vekovú skupinu ľudí, ktorým sa reklama zobrazí, v tomto prípade od 18 rokov vyššie, ďalej sa zamerať i na pohlavie cieľovej skupiny či kampaň zamerať na ľudí, ktorí na internete vyhľadávajú práve spomínané alkoholické nápoje.

Koľko je vhodné investovať do PPC reklamy? - 3

Prečo je správa a nastavovanie PPC reklám kľúčové?

Správa a nastavovanie PPC reklám sú kľúčové pre ich úspech. Vďaka ich kvalitnému nastaveniu a pravidelnému monitoringu bude vaša PPC kampaň nie len úspešná ale i finančne menej náročná. Na jednej strane do nej nebude potrebné investovať desaťtisíce eur, a tiež jej výsledky budú viditeľné, čiže PPC reklama bude v konečnom dôsledku zisková tak, ako by malo byť po správnosti i jej cieľom.

V okamihu, kedy klient začne o investícii do PPC reklám uvažovať nie len v rovine nákladov ale i v rovine ziskov, jeho postoj sa vo veľkej väčšine okamžite zmení. Napríklad dokým nevie, že investícia do PPC reklamy povedzme 2 000 eur mesačne mu môže zarobiť pri dobrom nastavení až desaťnásobok.

PPC reklama je investícia, ktorá má ziskový potenciál, nie je útratou. Vo všeobecnosti platí, že čím viac investujete, tým viac môžete i spätne získať. Aj tu sú však určité medze a racionálne bariéry a najmä do prvej kampane, ktorá sa postupne rozbieha sa odporúča investovať s rezervou a postupne kredit PPC reklám navyšovať. Experimentovanie tiež môže niekedy za cenu vyššieho rizika priniesť i vyššie výnosy. Aj keď sa môže javiť, že nízke investície do PPC reklám znamenajú nízke riziko, v oblasti riadenia rizík sú pri PPC reklamách iné nástroje, ako napríklad obmedzenie investície do nákupu médií a správy. Môže sa zdať, že oblasť PPC reklám je hotovou vedou, avšak ak raz pochopíte ako funguje svet PPC reklám, zistíte, že môže mať naozaj zlaté dno pre vaše podnikanie.