Google Ads – čo sa o ňom oplatí vedieť (2. časť)

Google Ads

Viete, na čo slúži Google Ads a čo sa oplatí o ňom vedieť (1. časť) ? Vďaka nemu získate merateľné výsledky. Môžete napr. skontrolovať, ktoré kľúčové slová konvertujú najlepšie, a tak prideliť rozpočet ​reklamám, ktoré sú efektívne. Vďaka Google Ads oslovíte cieľovú skupinu. Reklama zobrazená v správnom momente môže z každého používateľa urobiť zákazníka. Google Ads totiž predstavuje reklamu v najväčšom vyhľadávači – počet internetových užívateľov v dosahu Google je aktuálne obrovský.

Google Ads

Google Ads a peniaze

V prospech Google Ads hovorí aj lokálne zacielenie reklamy na ľudí, ktorí hľadajú ponuku vo vašom meste, ale aj na používateľov nachádzajúcich sa na druhom konci sveta. Ako podnikateľ zaiste oceníte pomerne nízke náklady na zobrazovanie reklám v Google Ads v porovnaní s rozsahom, v akom sú propagované. Google Ads dokáže úspešne pracovať s takmer akýmkoľvek rozpočtom. Navyše platíte len za výsledky, napríklad keď niekto klikne na vašu reklamu a navštívi váš web alebo zavolá do vašej firmy.

Google Ads

Ponúkanie cien v Google Ads

Stojí za to vedieť, že Google Ads sú tzv. PPC (pay per click) reklamy – spoločnosť platí len vtedy, keď na ne používateľ klikne. Pri rozhodovaní o spustení kampane však nestačí iba nastaviť určité parametre a zaplatiťGoogle Ads funguje na princípe aukcie – je potrebné biddovať za dané kľúčové slová, na základe ktorých sa firma alebo jej produkty zobrazia vo vyhľadávačoch. Základným ukazovateľom je v tomto prípade CPC, teda cena jedného kliknutia na reklamu, ktorá sa zobrazí po zadaní danej frázy. Výška deklarovanej sadzby je veľmi dôležitá, pretože pri správnom výbere umožňuje, aby sa reklama objavila na prvom mieste medzi ostatnými konkurenčnými reklamami. Jeho postavenie však ovplyvňuje aj tzv. hodnota používaná na určenie hodnotenia reklamy. Záleží to na:

  • kvalite reklamy,
  • kvalite vstupnej stránky,
  • kritériách vyhľadávania (poloha používateľa, čas vyhľadávania),
  • vplyv rozšírení a iných formátov reklamy.

Ako funguje ponúkanie CPC

Pre kampane so špecifickými ponukami CPC by ste mali nastaviť maximálnu cenu za kliknutie (max. CPC) – najvyššiu sumu, ktorú ste ochotní zaplatiť za kliknutie na vašu reklamu. Ak si napríklad myslíte, že sa oplatí minúť 75 eur, aby ste dostali používateľa na vašu stránku, môžete nastaviť maximálnu CPC na 0,75 eur. Keď si niekto prečíta vašu reklamu a klikne na ňu, zaplatíte 0,75 eur, a ak neklikne, neplatíte nič. Povedzme, že vytvoríte textovú reklamu, pre ktorú nastavíte maximálnu ponuku CPC 0,75 eur. Ak ju uvidí 500 ľudí a 23 z nich sa naň rozhodne kliknúť a získať ďalšie informácie, zaplatíte len za týchto 23 kliknutí. Maximálna ponuka CPC je 0,75 eur, takže poplatok za reklamu je 23 kliknutí x 0,75 eur, t. j. 17,25 eur. 

Google Ads

Ďalšie modely fakturácie v službe Google Ads

Okrem vysporiadania reklám v modeli CPC ponúka Google Ads ďalšie možnosti:

  • CPA (cost per action) – cena za vykonanú akciu, napr. konverziu alebo pridanie do košíka,
  • CPM (cost per mile) – cena za tisíc zobrazení, poplatok sa účtuje, keď bola reklama viditeľná aspoň 1 sekundu, minimálne z 50 %,
  • CPV (click per view) – cena za zhliadnutie reklamného videa, poplatok sa účtuje, keď si používateľ pozrie aspoň 30 sekúnd alebo celé video (ak je kratšie),
  • ROAS (return on ad spend) – návratnosť výdavkov na reklamu, sadzby automaticky nastavuje služba Google Ads počas aukcie.